Tuyệt phẩm bím ngon chọn lọc, Nói chung là không thể cản =))

124741454654

1526194481643698e99a4346c51df

1a2713ce7e72ab5e57a8c11aa2714da8001

24175472_294167734424292_7084261818440351744_n

2ec82b6ea245743f6cce23e28cdb5540001

31631917_929658220539191_4090194490961166336_n

32105185_1024289451061220_6776712090980712448_n

32d9b95a1a3527bac83c5cce21e7308e001

493458c9595db01fe2a5d81bd6520f57001

49a0deb60585ef2f6f1db67063a5e994001

4e36e696eb143e553774c994c925c7ac001

77507acdcafb507c94abe3fb3883b11b001

bim07.10

IMG_0727e33ae43d1cdebb46

IMG_07306b0feff2bb4bf988

IMG_07681d7c06d59108abe1

IMG_08171746323e8df2414c4

IMG_081816f41c066357d02c0

photo_47462_5adc29b355077

photo_47525_5adebbeed3e2c

photo_49136_5af1de410f453

photo_49137_5af1de415eddb

photo_49141_5af1de4273b0f

photo_49142_5af1de42bb59d

photo_49143_5af1de4312240

photo_49144_5af1de438dbc9

photo_49145_5af1de43dc123

photo_49146_5af1de443a4cf

photo_49147_5af1de4481880

photo_49157_5af23ca14e5e2

photo_61219_5b560b5f1e9ab

photo_61220_5b560b5fd0e9b

photo_61221_5b560b604556d

photo_61222_5b560b6110fef

photo_61223_5b560b616f462

photo_61224_5b560b61c292c

photo_61225_5b560b622ac9b

photo_61226_5b560b627f9cb

photo_61227_5b560b62d9350

photo_61489_5b5a083556044

photo_61490_5b5a083609998

photo_61491_5b5a083664c9b

photo_61492_5b5a0836afc4c

photo_61493_5b5a08370cefa

photo_61494_5b5a08375b01e

photo_61495_5b5a0837aad57
 

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu