- Không có hàng VIP ăn đỡ hàng em Rau tạm =))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu