Hoài Thương: Đáng đồng tiền bát gạo phết chứ đùa à (y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu