Clip: Đi khai giảng mà lại vào NN đâm toán loạn thế này? :))

Dowload Video Clip: https://openload.co/f/ugDsPhnSF0s/

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu